Zostaň vždy informovaný

Social Media

  • YouTube - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
Kontaktujte nás
Naše webové stránky

COPYRIGHT © 2019 GerMann s.r.o. All rights reserved. Developed by Darius Stanko

Právne ustanovenia

Informácie o právnych ustanoveniach

© Copyright Všetky práva vyhradené.
Všetky údaje a informácie zverejnené na webových stránkach spoločnosti GerMann s.r.o. sú ochránené autorským zákonom č. 618/2003 Zb., v znení neskorších predpisov, a to v plnom rozsahu ako zákonom chránené autorské diela. Ochrana sa vzťahuje na informácie, grafiku, ale aj na text, či inú podobu. Obsah webových stránok spoločnosti GerMann s.r.o. nesmie byť bez písomného súhlasu spoločnosti kopírovaný, šírený, poskytnutý tretím osobám. Rovnako informácie na stránkach spoločnosti GerMann s.r.o. nemožno využívať na komerčné účely.

 

Ochranné známky a licencie
Ak nie je ustanovené inak, sú všetky ochranné známky použité na stránkach www.germann.sk a www.grillstore.sk chránené. To platí predovšetkým pre firemné logá GERMANN a  pre prevádzkovaný e-shop Grillstore. Všetky zobrazené značky sú duševným vlastníctvom spoločnosti GerMann s.r.o.

Zverejnením údajov chránených ako duševné vlastníctvo prostredníctvom týchto stránok nedochádza k povoleniu k používaniu obsahu tretím osobám.

 

Vylúčenie zodpovednosti
Obsah webových stránok www.germann.sk a www.grillstore.sk je dôkladne kontrolovaný a vyberaný. Napriek tomu, neručíme za bezchybnosť a presnosť zverejnených informácií. Vylučujeme zodpovednosť za škodu vzniknutú priamo alebo nepriamo použitím daných informácii. Imidžové obrázky nesú čisto ilustratívny charakter. 

 

 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov
Spoločnosť GerMann s.r.o. týmto v súlade s § 10a ods. 1, písm. k) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení nesk. predpisov dáva spotrebiteľovi vedomosť, že v prípade akéhokoľvek sporu medzi spoločnosťou GerMann s.r.o. ako predávajúcim a spotrebiteľom zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou, ktorý sa nepodarilo vyriešiť v prospech oboch stán zmierlivou cestou, najmä ak predávajúci zamietol žiadosť spotrebiteľa z určitých dôvodov, čím sa znemožilo nápravy vybavenia reklamácie, má spotrebiteľ práva obrátiť sa na subjekt riešenia sporov. V tomto prípade orgánom može byť, tak ako je už uvedené v našich obchodných podmienkach, Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50  Nitra 1, odbor výkonu dozoru. Spoločnosť GerMann s.r.o. vytvorila rýchlu kontaktnú bánu na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

 

 

                                  GerMann s.r.o.